T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
MERSİN / ERDEMLİ - Barbaros Ortaokulu

TELİF HAKKI NEDİR?

TELİF HAKKI

Telif Hakkı Nedir?

Telif hakkı, kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır.

Telif hakkının doğması için tescil ettirilmesi gerekmez. Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar eserin üretilmesiyle birlikte doğar. Kanunen tescili zorunlu kılınanlar haricinde kişi isterse ülkenin ilgili tescil birimlerinde telif hakkını tescil ettirebilir. Burada tescil kurucu değil açıklayıcı nitelikte olacaktır. Sinema ve müzik eserleri, bilgisayar oyunları zorunlu olarak sicile kaydedilmek durumundadır.

Tescil hakkı mutlak haklardandır. Bu niteliği nedeni ile herkese karşı ileri sürülebilir. Ancak kamu düzenini ilgilendiren hususlarda bu hakka bazı kısıtlamalar getirilebilmesi mümkündür.

Telif hakları, genellikle belli bir süre için geçerlidir. Türkiye'de telif hakkı koruma süresi, eser sahibi yaşadığı sürece ve ölümünden itibaren 70 yıldır. Eser sahibi tüzel kişiyse, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.

Fikri ve Sanat Eserleri Kanununa göre bir eserin telif hakkı kapsamında korunması için bunun sinema, kitap, fotoğraf, müzik, yazılım, video vb. türden fikir ve sanat eseri şeklinde somut görünüm kazanması gerekir.

Telif Hakkı İhlali Durumunda Maddi ve Manevi Tazminat

Hukukta yaşanılan zararın giderilmesi açısından iki farklı tazminat türü bulunur. Bunlardan birisi maddi tazminat iken, diğeri manevi tazminattır. Telif hakkı ihlallerinde, eser sahibinin manevi olarak yıpratılmış olması durumunda, manevi tazminat davası açılması mümkündür. Örneğin, eser sahibinin adının belirtilmemesi, eserin orijinaline uygun olmayacak şekilde değiştirilmesi gibi durumlar manevi tazminat kapsamında yer alacaktır. Manevi tazminat miktarı, ihlalin önemine, ihlali gerçekleştiren kişinin maddi olanaklarına göre değişiklik göstermektedir.

Telif hakkı ihlallerinde maddi tazminat talep etmek isteyen kişiler için ise, bu ihlalin, eser sahibinde yarattığı maddi kayıplar göz önüne alınmaktadır. Örneğin eserin izinsiz çoğaltılması, kiraya verilmesi, gösterimi... gibi durumlarda maddi bir kazançtan, eser sahibi yoksun bırakılmış olmaktadır. Bu durumda telif hakkının ihlali nedeniyle maddi tazminat talep edilebilmektedir.

 

Telif hakkı ihlallerinde maddi ve manevi tazminat talep edilmesinin yanı sıra, ihlali gerçekleştiren kişinin bu eylemden dolayı elde ettiği gelir de talep edilebilmektedir.

Daha Ayrıntılı Bilgi İçin Aşağıdaki linki tıklayınız

https://www.telifhaklari.gov.tr/Telif-Hakki-Nedir

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 05.12.2022 - Güncelleme: 05.12.2022 09:01 - Görüntülenme: 155
Kaynak: https://www.telifhaklari.gov.tr/TelifHakkiNedir
  Beğen | 4  kişi beğendi